Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Yürek

Dua toplantısı insanları tanımak için en iyi yerdir. Orası, kardeşlerinin yüreklerini işittiğin yerdir.
Sinclair Ferguson

Diğerleri kulağa öğretebilir, Mesih yüreğe öğretir. Sözün dağıtıcıları ancak bilgi sağlayabilir; Mesih lütuf sağlar. Onlar sadece gerçeğin ışığını verebilir; Mesih gerçeği sevmelerini sağlar. Onlar yalnızca neye inanılması gerektiğini öğretebilir, Mesih nasıl inanıldığını öğretir.
Thomas Watson

Yüreklerinizi gözetleyin. Bu, Mesih’in, öğrencilerine verdiği şifreydi: “Uyanık kalın.” Yürek biz farkına varmadan bizi günaha yöneltecektir. Kurnaz bir yüreğin tetikte olan bir göze ihtiyacı vardır. Düşüncelerinizi, sevdiğiniz şeyleri gözetleyin. Yürek, içerisinden geçip kaçabileceği binlerce kapıya sahiptir. Ah, ruhlarınızı yakından gözetleyin! Sürekli gözcü kulenizde durun. Günaha karşı dua ettiğinizde ayartmaya karşı tetikte olun. Dünyadaki çoğu kötülük uyanıklık noksanlığında yapılır. Uyanıklık Tanrı yolunda yürümenin sürekliliğini sağlar. Tanrı’ya adanmışlığı yıpranmaktan koruyan zırhtır.
Thomas Watson

Her kim yaşamındaki sorun yaratan şehveti tamamıyla ve kabul edilebilir bir şekilde öldürmek isterse, Tanrı’nın onu çağırdığı bütün görevlere aynı derecede gayretle itaat etmeye dikkat etmelidir. Her günahkar arzunun, görevin her savsaklamanın Tanrı için bir külfet olduğunu da bilsin. Yürek, her alanda itaat etme zorunluluğunu ihmal etmeye hazır olduğu sürece, imanın işini tam yapmasına izin vermeyen güçsüz bir can vardır. Böyle güçsüz durumdaki canın günahı öldürme işinde başarı ummaya hakkı yoktur.
John Owen

Bizi yaratan Tanrı bize duygular vermekle kalmamış, onları eylemlerimizin gerçek nedenleri haline de getirmiştir. Sevgi, nefret, arzu, umut, korku ya da başka bir duygu bizi etkilemezse karar vermeyiz ya da davranışta bulunmayız. Bu hem seküler hem ruhsal işler için geçerlidir. Bu nedenle, pek çok kişi Tanrı’nın Sözü’nün -Tanrı, Mesih, günah, kurtuluş, cehennem ve cennetle ilgili- son derece önemli şeyler söylediğini duyar ama bu onların tutumunda ya da davranışında hiçbir değişiklik yapmaz. Neden basittir: Duydukları onları etkilememektedir. Duygularına dokunmamaktadır. Aslında hiçbir ruhsal doğrunun, insanın duygularını harekete geçirmedikçe onun tutumunu ya da davranışını değiştirmediğini cesurca iddia ediyorum. Doğru, yüreğini etkilemedikçe şimdiye kadar hiçbir günahkar kurtuluş açlığı çekmemiş, hiçbir Hristiyan ruhsal soğukluktan uyanmamıştır. Duygular bu kadar önemlidir!
Jonathan Edwards

Günahı öldürmenin, Tanrı’nın lütuflarının insanın yüreğinde gelişmesinin üzerinde çok yararlı bir etkisi vardır.

 

İnsan yüreği bahçeye benzetilirse, günahı öldürme Tanrı’nın lütuf bitkilerinin büyümesini engelleyen yabani otları sökme işine benzetilebilir. Değerli bir bitkinin ekildiği bir bahçe düşünün. Bahçedeki yabani otlar düzenli temizlenirse bitki gelişir. Ancak yabani otlar bırakılırsa, bitki zayıf düşer, solar, yararsız bir bitki haline gelir. Günahı öldürmek, günahın yabani otlarını yok edemediğinde, Tanrı’nın lütfunun bitkileri ölmeye hazırdır. (Vahiy 3:2) Bu bitkiler solar, bozulur. Böyle bir yürek miskinin tarlası gibidir – yabani otlar o kadar büyümüştür ki iyi mısırı zar zor görürsünüz. Böyle bir yüreğe baktığınızda imanın lütufları, sevgi ve gayret vardır; yine de o kadar zayıf, günahın yabani otlarıyla o kadar engellenmiştir ki yararı çok azdır. Günahı öldürmek böyle bir yüreğin yabani otlarını temizlesin, bu iman, sevgi, gayret bitkileri gelişmeye başlasın, her iyi iş ve amaçla kullanılmaya hazır olsun.
John Owen

Ayartılmaya Karşı Yüreklerimizi Nasıl Koruyabiliriz?

 

Ayartmanın üstesinden gelmek için yüreğinizde neyi depo etmelisiniz? Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinin farkındalığına, lütfunun sonsuza kadar sürecek amacının bilgisine; Mesih’in kanından ve bizim için öldüğü sevgisinden hoşnutluk duymaya ihtiyacınız vardır. Mesih’in ölümüyle kazandığınız ayrıcalıkların -oğulluğa alınmamız, aklanmamız, Tanrı’nın bizi kabul etmesi- hoşnutluğuyla yüreğinizi doldurun. Yüreğinizi kutsallığın güzelliğine dair düşüncelerle doldurun. Bu, Mesih’in satın aldığı armağandır. Ölümünün nihai, önemli amacıdır – “Kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için” (Efesliler 1:4). Tanrı’yla her zamanki gibi yürürken böyle zenginliklerde dolu yüreğin huzuru ve ayartmaların verdiği rahatsızlıklara karşı güvencesi bu olacaktır.

 

Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinin farkındalığı “Tanrı’nın verdiği esenlik” ifadesinde özetlenebilir. Elçi, bu “yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır” der. (Filipililer 4:7)
John Owen

Bu noktada öğretiye dayalı bilgiyle ruhsal bilgi arasında büyük fark olduğunu vurgulamak istiyorum. Öğretiye dayalı bilgi sadece akıl gerektirir ama ruhsal bilgi yürekte hissedilen duyudur, Hristiyan öğretilerinde kutsallığın güzelliğini bu duyuyla görürüz. Ruhsal bilgi aklı ve yüreği her zaman birlikte ister. Kutsal Yazı’nın bir öğretisinin ne anlama geldiğini anlamak için aklı, bu anlamın kutsal güzelliğini tatmak için yüreği gereksiniriz.

 

İnsanın aklında öğretilerle ilgili çok bilgi bulunabilir, yine de bu öğretilerin kutsallığının ve güzelliğinin tadına varmaz. Kafasının içini aklıyla bilir ama yüreğini ruhuyla bilmez. Sadece öğretiye dayanan bilgi bala bakan ve dokunan biri gibidir. Ruhsal bilgi balın tadının tatlılığını dudaklarında hisseden biri gibidir. Bal konusunda sadece bakan ve dokunan birinden daha çok bilgisi vardır!
Jonathan Edwards

İnsanın yüreğini Tanrı’dan başka hiç bir şey tatmin edemez.
George Whitefield

Gerçek bir aziz Manaşşe oymağı gibidir, oymağın yarısı Şeria tarafında, diğer yarısı kutsal topraklardadır. Bu, bir azizde de böyledir, yarısı yeryüzünde, diğer yarısı göklerdedir! Bedeni dünyada, yüreği cennettedir!
Thomas Watson

Ey Rab, bizi kendin için yarattın ve sende huzur bulana dek yüreklerimiz rahatsızdır.
Augustine of Hippo

Mesih’i sadece Kutsal Kitap’ında değil aynı zamanda yüreğinde de barındır.

Thomas Watson