Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Ruhsal Olgunluk

Güçlü iradeli olmak dikbaşlı olmak demek değildir. İrade sahip olduklarımız arasında en değerli olan özelliklerden bir tanesidir. Ruhsal ve psikolojik olarak olgun imanlı iradesini etrafındakileri yönetmek ve ezmek için kullanmaz. Güçlü iradeli olmakla alçak gönüllü olmak arasında iyi bir denge kurmuştur. Elçi Pavlus kesinlikle böyle bir adamdı.
Dr. Gene A. Getz

Her şeyde disiplinli olmadan olgunluk hedefimize varamayız. Bu yüzden Pavlus Timoteos’a “Kendini Tanrı yolunda eğit” (1. Tim. 4:7) demiştir. Pavlus burada Türkçeye eğit olarak çevrilen gumnazo kelimesini kullanmıştır. Bunun anlamı da vücudu ya da zihni gayretle antrenman yaptırmaktır. Çünkü sporda ikisine de ihtiyaç vardır.

 

Fiziksel eksersizler doğru yapıldığında vücut için yararlıdır. Dayanıklılığımızı arttırır zihinsel olarak uyanık kalmamızı ve duygusal olarak dengeli olmamızı sağlar. Yaşamımıza aylar ya da yıllar kattığı kanıtlanmıştır. Ama Pavlus’un da dediği gibi fiziksel eksersizler bize yalnızca bu yaşamımızda fayda sağlar. Ama sağlam bir ruhsal yaşam sağlamak “Şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır.” (1. Tim. 4:8)
Dr. Gene A. Getz

Pavlus’un Timoteos ve Titus’a mektuplarında yazdığı iki paragraf bizim Mesih’teki olgunluğumuzu test etmemiz için mükemmel bir ölçüdür (1. Timoteos 3:1-7; Titus 1:5-10). Aşağıdaki liste bize bu iki mektuptaki ruhsal özellikleri gösteriyor:

 1. Baştanbaşa ruhsal olgunluk (çok yönlü bir adam)
 2. Eleştirilecek bir yönü olmayan (iyi bir üne sahip)
 3. Tek karılı (ahlaken temiz)
 4. Uysal (sözlerinde ve hareketlerinde ölçülü)
 5. Sağduyulu (bilge ve alçakgönüllü)
 6. Saygın (iyi bir örnek)
 7. Konuksever (bencil olmayan ve cömert)
 8. Öğretmeye yetenekli (tehdit etmeden ve kendini savunmaya çalışmadan hassas bir şekilde iletişim kurabilen)
 9. Şarap düşkünü olmayan (madde bağımlısı olmayan)
 10. Hep kendi istediğinin olmasını istemeyen (benmerkezci ve kontrolcü olmayan)
 11. Çabuk öfkelenmeyen (günah işleyen bir öfke içinde bulunmaktan kaçınan)
 12. Kavgacı olmayan (küfürbaz olmayan)
 13. Duyarlı (hassas, sevecen ve nazik)
 14. Barışçı (tartışmacı ve bölücü olmayan)
 15. Para tutkusu olmayan (maddecilikten uzak)
 16. Kendi evini iyi yönetebilen (iyi bir koca ve baba)
 17. İyi olanı seven (Tanrısal işlerin ardından giden)
 18. Adil (bilge, anlayışlı, önyargısız ve hak geçirmeyen)
 19. Adanmış (kutsal ve Tanrı’ya adanmış)
 20. Özdenetim sahibi (disiplinli)

Dr. Gene A. Getz