Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

PASTÖR, HASTAYA KARŞI TUTUMUN NASIL?

“Hastaya karşı tutumu” iyi olan: net, nazik ve merhametli bir tutumla acı gerçekleri sunan bir tıp doktorunun takdir edilecek çok yönü vardır. Ne her doktor bu kabiliyete sahiptir ne de her pastör.

Bazı pastörler teolojik bir krize karşı alarmı hemen çalarlar, yine de sunumlarında netlikten ve merhametten yoksundurlar. Belki de sorumluluklarından dolayı haklı bir şekilde (Yahuda 1:3) bu yaklaşımları ders vermenin aksine kışkırtmaya neden olur.

İnançları cesurca deklare etmek ve düşmanlık ve kibir imaları olmadan acı gerçeklerle uğraşmak mümkün müdür?

Yakup 1:19-20’de ortaya atılan bilgeliği bir başlangıç noktası olarak göz önünde bulundurun: “Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı’nın istediği doğruluğu sağlamaz.”

Bu pasaj Tanrı’nın çobanlık ettiği çobanlara üç gerçek yardımda bulunur.

1. Her Pastör Dinlemekte Çabuk Olsun.

Hasta odasındaki bir doktor gibi pastörler sorular sormalı ve gelen yanıtı dikkatlice dinlemelidir. Ne söylendi? Ne söylenmedi? Dinlemeyi reddeden ve hastanın semptomlarını göz önünde bulundurmadan bir tanı koyan bir doktor düşünün.

Dikkatli dinleme eksikliği bir pastörde derin bir sorundur. Mesih’teki kardeşler konuşuyorlardır ama mesajın anlamı genellikle konuşmacının ağzı ve dinleyicinin kulağı arasındaki iletişim çıkmazında kaybolur.

Çözüm daha yüksek sesle konuşmak değil dikkatlice dinlemektir. Dinleyicilerinizle aynı dili mi konuşuyorsunuz? Aynı dili konuşmanıza rağmen hala iletişim kuramıyor olabilirsiniz.

Hem konuşmacı hem de dinleyici konuşmaya bağlam, varsayım ve tanım katar. Paylaşılan manaya zıt mı düşüyorsunuz? Bilge bir pastör iyice dinlemek, netlik getiren sorular sormak ve iyice duymak için gayretli bir arzu göstermeye zaman ayıracaktır.

2. Her Pastör Konuşmakta Yavaş Olsun.

Bir doktor tedavi tanısını ve reçetesini hazırladığı zaman konuşacaktır. Hastaya karşı iyi bir tutuma sahip bir doktor bilgiyi hastaya en iyi ve anlaşılır şekilde ulaştıracaktır. Kafa karışıklığı hastayı sakinleştirme veya iyileştirme konusunda hiçbir şey yapmaz.

Pastörler de aynı şekilde konuşmaya çağrılmışlardır. İyi dinlemeli ve uygun zamanda konuşmalıyız çünkü Tanrı konuşmuştur. Sözlerimiz onun Söz’ünden kaynaklanmalıdır. Eğer mesajımız duyulacaksa mesajımız sevgi dolu bir yürekten ve dinleyicinin anlayabileceği bir dilde konuşulmalıdır.

Elçi Pavlus’un dediği gibi, “İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz.” (1. Korintliler 13:1). Ses çıkaran bakırlar ve çınlayan ziller mevcut pastörel tabiata yayılıyor gibi görünüyor. Bazıları müjdeye inanıyor ve sağlam öğretiyi onaylıyor gibi görünüyor ama iletişimlerinde yürekten bir ameliyat neşteri kullanmak yerine bir bıçakla zorlamayı seçiyorlar.

Her iki yaklaşım da tövbekar olmayan bir yüreğe acı veriyor olabilse de, biri zarar verir; diğeri iyileştirir. Evet, sosyal medya paylaşımınız veya vaaz alıntınız gerçek olabilir ama doğru mudur? Yakup konuşmadan önce düşünmemizi sağlardı.

3. Her Pastör Öfkelenmekte Yavaş Olsun.

Her doktorun çağrısı hiçbir zarar vermemektir. Hedef tanı koymak, tedavi etmek ve iyileştirmektir. Bir doktor uygun bir tanı olmadan iyileştiremez. Aynı şey pastörler için de geçerlidir.

Yakup’un dilimizden önce kulaklarımıza hitap etmesinin bir nedeni var: “Dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş ol.” Tanrı Sözü’nü dinlemekte ne kadar hızlıysak o kadar daha yavaş bir şekilde hatalı konuşacak ve günahkar bir biçimde öfkeli olacağız. Öfke yasaklanmasa da yavaşça ortaya çıkmalıdır (Efesliler 4:26).

Bunun tam tersi bugün gayet yaygın gibi görülür. Öfke kanıtları kültürel iklimimizin kilise dahil her yönüne yayılır. Politik sol politik sağa öfkelidir ve aynı şey diğeri için de geçerlidir. Pastörler kilise üyelerine karşı öfkelidir; üyeler pastörlere karşı öfkelidir. Bizi öfkelendiren şey dikkatle ve doğru bir şekilde yapılamayan iletişimden kaynaklanmıyor mu? Eğer hedefimiz “Tanrı’nın doğruluğuysa” ve dua ediyorum ki öyledir, o zaman insanın öfkesi cevap değildir.

İyi doktorlar gibi pastörler de acı gerçekleri net, nazik ve merhametli bir tutumla sunmaya gayret etmelidir (2. Timoteos 2:24-26 ile kıyaslayınız). Elbette bu her zaman hoş karşılanmayacaktır. Ama sesimizin tonunun gerçeğin önüne geçmesine asla izin vermeyelim.

Jeremy Todd