Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Onur

Davut kendisinin Tanrı’nın emeklilerinden biri olduğunu açıkça söyledi: “senin kulunum ben” (Mezmurlar 143:12). Pavlus, övünmek ve en iyi armalarını ortaya koymak istediğinde kendini “özbeöz İbrani” veya “Benyamin oymağından” olarak değil “İsa Mesih’in kulu” olarak adlandırdı (Romalılar 1:1). 1. Theodosius Tanrı’nın hizmetkarı olmanın bir imparator olmaktan daha büyük bir asalet olduğunu düşünüyordu. Baba’sıyla eşit olan Mesih’in kendisi her şeye rağmen “kul” ünvanından utanç duymadı (Yeşaya 53:11). Tanrı’nın her kulu bir oğuldur; her özne bir prenstir! Tanrı’ya kulluk etmek kralların size hizmet etmesinden daha onur vericidir. Cennetteki melekler yeryüzündeki azizlerin hizmetkarıdır.
Thomas Watson