Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Önder

Bir çobanın iki sesi olmalı! Biri koyunları toplar, ikincisi kurtları kovar..!
John Calvin

Bir İncil vaizi ve kilise öğretmeninin en önemli sorumluluğu, sadece değerli Kutsal Kitap ayetlerini tekrar etmek değil, aynı zamanda bu ayetlerin altında yatan gerçekleri dinleyicilerin vicdanlarını sızlatacak biçimde ifade etmek ve Mesih’e olan ihtiyaçlarını hissetmelerine yardımcı olmaktır.
John Piper

Temelde bir hizmetin başlangıcında, önder kendini alçaltmalı ve çok şey yapmaya çalışmamalı. İyi bir pastör iyi bir dinleyicidir, sabırlı, ölçülü bir sorgulayıcıdır ve kilise kurma girişiminin başında eğer yumuşak ve nazik bir öğreniciyseniz her şeyin ne kadar iyi gittiğine şaşırırsınız. Tehlike, önder belki bilmeden çok şey yapmaya ve olmaya çalıştığında gelir. Kaçınılmaz olarak önderin yapmaya çalıştığı şey hizmete sahip olduğunu kanıtlamaktır. Bu şekilde bir yaklaşım insanları korkutur ve beden bedene karşılık verir ve devamında çatışmalar gelir. Bence Hristiyan önderin bedeni hala o kadar güçlüdür ki Tanrı’nın işini bilinçsizce gururla mahvedebileceğimize dair sağlıklı bir korkuya her birimizin ihtiyacı var.
C. John Miller

Pastör çobanlık edilen bir önderdir. Koyunlarını sever ve onlar için ölmeye razıdır. Bu, bazen hazır olmadıkları veya gitmek istemedikleri bir yere gitmek üzere onlara önderlik etmeyi istediği manasına gelir. Onları sevdiği için, karşı koymalarına ve şikayetlerine tahammül etmeyi ister fakat onların inatçılıklarının kendisini yönlendirmesine izin vermez. Onların bilgeliğinden öğrenmek ister ama onlardan bilgelik alıp kendisininkiyle birleştirirek ilerler.
C. John Miller

Birbirine sevgiyle hizmet etmek ne manaya gelir? Pratikte başkalarını başarılı yapmak için çalışmak manasına gelir.

 

Bir pastör koyunlarını sever ve onlar için ölmeyi ister. Bu bazen onları gitmeye hazır olmadıkları veya gitmeyi istemedikleri yerlere götürmeyi istiyor olması manasına gelir. Hristiyan önderin rolü zayıflığa rağmen ileri gitmeyi ve başkalarını da zayıflıklarına rağmen ileri gitmeye teşvik etmeyi istemektir.

 

Önderlik kimliği, önemi ve gücü kanıtlamanın bir yolu değil baş hizmetkar olmaktır. Önderler otoriteyle önderlik etmelidir fakat amaçları her zaman Mesih’in ve diğerlerinin bir hizmetkarı olmaktır.
C. John Miller