Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Merhamet

Merhametli Olan Merhamet Bulacaktır

Ne mutlu merhametli olanlara!
Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

Matta 5:7

Bağışlayan Bağışlanacaktır

Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.

Matta 6:14

Güler Yüzle Merhamet Edin

Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın.

Romalılar 12:8

Artık Merhamet Sahibiyiz

Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı’nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

1.Petrus 2:10

Merhamet Bizimledir

Baba Tanrı’dan ve Baba’nın Oğlu İsa Mesih’ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır.

2.Yuhanna 1:3

Merhamet, Yargıya Galip Gelir

Çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip gelir.

Yakup 2:13