Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Kutsallaşma

Kutsallaşma, Tanrı’nın seçtiklerinin tek kesin belirtisidir. Tanrı’nın seçtiklerinin adları ve sayısı ancak O’nun bildiği bir sırdır. Ama Kutsal Yazı’dan tek bir şey bellidir; seçilmiş kadınlar ve erkekler kutsal yaşamlarıyla fark edilir. O (yani Tanrı) kendi gözünde kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. (Efesliler 1:4) Kuşkusuz, din gösterisi yapanların çoğunun sonunda ikiyüzlü olduğu ortaya çıkar. Ama en azından bir kutsallaşma belirtisinin bulunmadığı yerde seçimin yapılmadığından emin olabiliriz.
John Charles Ryle D. D.