Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Kilise Babaları

Kyprianus, vaftizle gerçekleşen yeniden doğuş (atanmış bir episkoposun veya onun yetki verdiği aracı bir papazın yönetiminde, suda ve suyla yapılan vaftiz yoluyla kurtuluşun gerçekleşeceği fikri) kavramını açık ve kesin bir dille ifade eden ilk kilise babalarından biriydi.

 

Kyprianus bebek vaftizi üzerine yazdığı bir mektubunda, bütün çocukların Adem’in günahından dolayı suçlu doğduklarını ve bu günahtan ancak vaftiz suyunda yıkanarak kurtulabileceklerinin altını çizerek vurgulamıştı. Onun döneminde çocuk vaftizini reddedenlere itiraz etti. Bebeklerin “geçmişten gelen ölümün bulaşıcılığına daha doğar doğmaz tutulduğunu” ve vaftizle “kendi günahlarından değil, diğerinden [Ademinkinden] kurtulduğunu” iddia etti.

 

Kyprianus’un kurtuluş hakkındaki fikirlerine bakıldığında, bu kavramı vaftizle başlayan ve hayat boyu süren bir süreç olarak gördüğü açıkça ortadadır. Vaftiz yoluyla günahlar bağışlanmış ve Kutsal Ruh sağlanmıştır. Bu noktadan sonra, yeniden doğmuş imanlılar, tek kiliseye ve onun öğretilerine dayalı inanışlara sadık kalmalı, bunun karşılığında fakirlere sadaka vererek ve oruç tutarak gözle görünen eylemlerle bir tövbe hayatı yaşamalıydılar. Kyprianus’un kurtuluşla ilgili görüşü, Mesih’in emirlerine katıksız itaatten geçiyordu. Ölümsüzlük, yani kurtuluşun nihai amacı, titizlikle özdenetime uymaya ve kendini adamaya bağlıydı: “Kendisi bizzat bizi ‘yaşama sahip olmak istiyorsanız buyruklara uyun’ diyerek bizleri uyarmışken, ölümü kovan ve yenen Mesih’in buyruklarını yerine getirmedikçe, ölümsüzlüğe nasıl sahip olabiliriz?
Roger E. Olson