Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Kalkedon Formülü

Episkoposlar, Kalkedon Formülünün (daha yaygın olarak Kalkedon Tanımlaması olarak bilinir) yeni bir inanç bildirgesi değil, 381’de kabul edilen İznik İnanç Bildirgesi’nin bir yorumu ve daha ayrıntılı hali olduğunun kesinlikle açıklığa kavuşmasını istediler. Sonunda, 25 Ekim 451’de imparator ve episkoposlar tarafından onaylanarak imzalandı. Bildirinin özü şöyledir:

 

Bu sebeple, kutsal babalarla fikir birliği içinde, hepimiz oybirliğiyle Rabbimiz İsa Mesih’in tek ve aynı Oğul olduğunu ikrar etmemiz gerektiğini öğretiyoruz; Birlik’te aynı kusursuzlukta ve insanlıkta aynı kusursuzluktadır, gerçekten Tanrı ve gerçekten insan, aynı akılcı candan ve bedendendir; Birlik’teki Baba’yla aynı özden ve insanlıkta bizimle aynı özdendir; günah dışında her şeyde bizim gibidir; Birlik’teki konumuna göre bütün çağlardan önce Baba’dan doğmuştur ve son günde de aynıdır, bizim için ve kurtuluşumuz için Theotokos Bakire Meryem’den insanlığına göre doğmuştur; tek ve aynı Mesih, Oğul, Rab, biricik, karışmaksızın, değişmeksizin, bölünmeksizin, ayrılmaksızın iki doğada olduğu bilinendir; iki doğa arasındaki fark birleşimden dolayı asla ortadan kalkmamış, her doğanın niteliği bir kişide (prosopon) ve bir hipostasiste birleşmiş ve korunmuş, iki kişiye parçalanmamış veya bölünmemiş tektir ve aynı Oğul’dur, biriciktir, tanrısal Söz’dür, Rab İsa Mesih’tir; eski peygamberlerin ve İsa Mesih’in kendisinin bize kendisi hakkında öğrettiği ve atalarımızın inanç bildirgesinin nesilden nesle bize aktardığı gibi.
Roger E. Olson