Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

İYİ VAAZ ETMEK (VE ESER HIRSIZLIĞINI ÖNLEMEK) İÇİN KAYNAKLAR NASIL KULLANILIR?

Vaaz etme karmaşık bir sanat şeklidir, aynı zamanda yaratıcı, toplumsal ve kısıtlıdır. Vaiz her zaman Tanrı Sözü’ne bağlı bir şekilde Mesih’in kilisesiyle diyalog halinde olup kendi işini yapmalıdır. Bu eşsiz dinamik, sınırlı oluşumuz ve bedenimizle birleşerek pastörleri eser hırsızlığına, uygun bir şekilde atıfta bulunmadan başkalarının yaptığı işi kendi üzerlerine almaya iter.

Küstah eser hırsızlığını önlemek aslında yeterince basittir (her ne kadar çoğu zaman başarısızlıkla sonlanmış bir çaba olsa da). Ama apaçık bir şekilde yapılan kelime ve fikir hırsızlığının ötesinde vaazları üzerinde çalışırken ikincil kaynaklara danışmak adına pastörlerin içerisinde gezinebileceği geniş bir gri bölge vardır.

Burada eser hırsızlığı hakkındaki kurallardan ziyade daha temel bir soruyu, iyi vaaz ediş ve ikincil kaynakların kullanımı hakkında bir soruyu göz önünde bulundurmak konuyu anlamamıza daha yardımcı olacaktır. İyi yaratılmış bir vaazı üretmek için bu tür kaynakları bilge ve sadık bir şekilde kullanmak eser hırsızlığına karşı en iyi savunmadır.

Sorular: Ne, Ne zaman ve Nasıl?

Vaaz etmeyi müjdenin birincil aktarım aracı olarak başlatmada Tanrı’nın tasarısının bir kısmı da her vaazın vaizin bireysel kişiliği ve armağanlarıyla ilgili olmaya getirilmesidir. Buna kendi eşsiz hazırlanışı dahildir.

Bundan dolayı hazırlanışta kesin kurallar benimsemek bilgece olmaz, onun yerine ikincil kaynakları göz önünde bulundurmak için birkaç soru yardımcı olabilir:

  1. Kullandığım kaynaklar neler?
  2. Onları ne zaman kullanıyorum?
  3. Ve onları nasıl kullanıyorum?

Teknik yorumlar, uygulama açısından zengin vaaz etme yorumları ve başka pastörlerin vaazları arasında farklar vardır, her biri farklı yollarla yardımcıdır (ve potansiyel olarak bir engeldir). Öncesinde danışılan kaynaklar fikirleri başlatabilir veya orijinal düşünceyi engelleyebilir. Ve vaiz, kaynaklar kullandığında onları nasıl kullandığı konusunda, fikirlerin birincil kaynağı olarak mı yoksa onları onaylamak için mi kullandığı konusunda net olmalıdır.

Amaçlar

Her vaizin bu sorulara yaklaşımı farklı olsa da bunlar her zaman mükemmel vaaz etmeye bakan bir gözle cevaplanmalıdır. Bu nedenle vaaz edişte ikincil kaynakların kullanımına rehberlik etmesi için dört amacı göz önünde bulundurun.

1. Orijinal Bir Şekilde Vaaz Edin

Eser hırsızlığı endişelerini önlemenin en iyi yolu orijinal bir vaaz yazmaktır. Vaaz ediş doğal olarak yaratıcı olan bir eylemdir ve Tanrı vaizin eşsiz kişiliğini ve armağanlarını Sözü’nü ulaştırmak için kullanma gayretindedir.

İkincil kaynaklar yaratıcılık kıvılcımları ortaya çıkarabilse de aynı zamanda bu süreci zorlayabilir. Aynı metin üzerinde başka bir vaizin vaazını dinlemek bana yardımcı olmuyor ama daha teknik yorumları okumak yaratıcı olmam adına beni besliyor. Bu, vaize göre farklılık gösterebilir ama amaç orijinal, yaratıcı bir vaaz yazmak olmalı ki vaizin eşsiz sesiyle iletilebilsin.

2. Yüce Geleneğe Göre Vaaz Edin

Sapkın olan orijinal bir vaaz kötü bir vaazdır. İkincil kaynaklar Mesih’in tarihteki tüm kilisesiyle diyalog halinde vaaz etmemize yardımcı olur. Yorumlar hakkındaki sezgilerinizi kontrol etmeniz her zaman bilgeliktir. Daha genel olmak gerekirse, haftalık vaaz hazırlıklarında ikincil kaynaklara danışmakla kendinizi sınırlandırmayın. Bugün iyi düzensel teoloji okumanız içgüdülerinizi ve önsezilerinizi gelecekte şekillendirecektir. Ve diğer metinler üzerinde iyi vaazlar dinlemek bu haftaki yaratıcılığınızı boğmadan vaaz ediş kabiliyetlerinizi keskinleştirebilir.

3. Pastörel Bir Şekilde Vaaz Edin

Bir vaiz, belirli bir zamanda, belirli bir yerde, belirli bir halka vaaz etmek üzere Tanrı tarafından çağrılır. İkincil kaynaklar kullandığımızda bunu Tanrı’nın bize emanet ettiği koyunlara uygun bir şekilde vaaz yazan biri olarak yapmalıyız.

Diğer vaizlerin vaazları kendi halkları için tasarlanmıştır. Kendi halkınızı John Piper veya Tim Keller’dan daha iyi tanıyorsunuz, buna göre vaaz edin. Benzer bir şekilde, kültürel kopyala yapıştır analizine dikkat edin. Sosyal yorum oldukça yardımcı olabilir ama günlük pastörel hizmet ve ilişkilerinizden kaynaklanan sezgilerle yarışamaz.

4. Alçakgönüllü Bir Şekilde Vaaz Edin

İyi bir vaaz vaizi değil Mesih’i yüceltir. İyi vaaz ediş insanları etkileyebilir ama bizler sürekli onları vaaz edişimizin birincil kaynağı olan Tanrı Sözü’nün güzelliğine ve otoritesine yönlendirmeliyiz. Ve yardımcı olan ikincil kaynaklar varsa bunların kavrayışınıza yardımcı olduğunu halkınızın bilmesine izin verin. “John Calvin şöyle yazmıştır” veya “Bir yorumcunun açıklaması bize bu şekilde yardımcı olur” demekten korkmayın. Bu, alçakgönüllülük ortaya koyar ve dinleyicilerinizi İsa’ya ve aynı zamanda onun mükemmelliğini deklare eden yüce tanıklara yönlendirmenize yardımcı olur.

Ahlak Kurallarından Daha Fazla

Eser hırsızlığı sayılan bir vaaz sadece ahlak kurallarının bir ihlali olmakla kalmaz aynı zamanda görevin bir ihmalidir. Pastörler, Tanrı sizi belirli armağanlarınızla Mesih’in kanıyla satın aldığı azizlere hizmette kullanmaya çağırdı.

Bu önemli çağrıda çalışırken halkınız için tasarlanmış ve eşsiz sesinizi yansıtan orijinal, doğru vaazlar vaaz etmek için kaynakları bilgece kullanın. Bu tür vaazları ve onları hazırlamada ortaya koyduğunuz işi kendi yüceliği ve kilisesinin düzeltilmesi için Tanrı’nın kullanacağına güvenin.

Chris Colquitt