Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

IŞIKSAK PARLAYALIM

Efesliler 5:8-14, Kerem Koç, APK, 13 Şubat 2011

Giriş: Kilisemizin bulunduğu Güllük bölgesinde hiç gece gezdiniz mi? Geceleri tamamiyle berbat bir yer oluyor burası. Kendi başınıza gezerken korkacağınız bir yer. Karanlıkta ve Işıkta farklı bir bölge haline geliyor Güllük.

Bugün biraz bu konuya göz atacağız.
Işık Nedir? Işık neyi sembolize eder? Kutsal Kitapta kutsallığı, temizliği, paklığı ve aynı zamanda doğruluk, dürüstlük, iyilik gibi şeyleri temsil ediyor.

Okuma: Efesliler 5:8-14

Eski Hayatımız – Karanlık:

Ayet 8 :
Ayetler aslında eskiden ışık olmadığımızı söylüyor, bunun aksine zifiri karanlıktaydık. “Bir zamanlar” demesinin neden bu mektubun Mesih İmanlılarına yazılmış olması ve bu varsayıma göre ona inananların artık ışık olduğudur. Yani bir zamanlar karanlık bizlere egemenken bizlerde hiç ışık yoktu. Kutsallık, doğruluk ve gerçekten uzaktık. Karanlık, kötü işleri ve saklı olan işleri işaret eder. Örnek zaten bunun için; kötü işler karanlıkta ortaya çıkar, fuhuş, ahlaksızlık, uyuşturucu hep geceleri yapılır öyle değil mi?

Ayet 11:
11. ayet bu işlere katılmayın diyor. Bu işleri meyve vermeyen bir bitkiye benzetiyor. Bir meyve ağacı düşünün, topraktan devamlı besinlerini alıyor fakat meyve vermiyor. Yarar sağlamak yerine zarar veriyor. Pavlus bu işleri karanlıkta olan işler olarak anlatıyor.

Yalnız sadece karanlıkta olmamak, karanlıktaki işlere karışmamak ve onlardan uzak durmaktan söz etmiyor ayetler, aynı zamanda bu işleri açığa çıkartmaktan söz ediyor. Dolayısı ile sorumluluklarımız arasında bu işlerden uzak durmanın yanı sıra, bu işleri de açığa çıkartmamız gerektiği vurgulanıyor. Örneğin hırsızlık konusunu ele alalım, eğer bir kişi gidip araba çalıyorsa o zaman bu kişinin günahı ortaya çıkarılmalıdır. Elbette öncelikler kendisi ile görüşüp tövbe etmesi beklenmeli ve topluluğun liderleri tarafından disipline edilmelidir ki bu konuda tekrar aynı hataya düşmesin.

Neler?

Fuhuş, ahlaksızlık, pislik, açgözlülük, yalan, bencillik, kötü bağımlılıklar, hatta ve hatta budalaca, bayağı şakalar…

Yalnız unutmayalım bunların hepsi karanlığın işleri olduğu gibi, karanlıkta oldukları için her zaman görülmezler. Dolayısı ile bu şeyleri yaptığımızda aslında karanlıkta yapıyoruz. Başkalarının görmesini istemiyoruz.

Ayet 12:
Tanrı sözü bu konuyu öyle derinlemesine irdeliyor ki, karanlığın işlerinden bahsetmenin daha doğru olmadığını dile getiriyor. Şeytanın yollarında yürümek bir yana o yollardan bahsetmemiz bile doğru değildir. Günahlı, ahlaksız şeyleri konuşmamalıyız, ışıkta yaşayanların konuşması gereken daha önemli şeyler vardır. “Tanrı’nın yüceliği, kutsallık, iman, sevgi…”

Yeni Hayatımız – Işık:

Karanlığın ardı sıra yürümememiz, onları açığa çıkartmaya çalışmamız ve onlardan söz etmememizin nedeni nedir peki? Çünkü artık ışığız.

Ayet 8:
Bir zamanlar bizler karanlıktık.

Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik.

-Titus 3:3

Ama artık ışığız, ışık olmakla yükümlüyüz. Hala hatalar yapıyoruz ancak ışık olmak bizlerin sorumluluğu. Mesih ışığın kaynağıdır ve bizler de ışığın çocuklarıyız.

Işıkta yürümeye yükümlü olduğumuz gibi birbirimize ve Tanrı’ya olan sevgimizden dolayı birbirimize içinde bulunduğu karanlık durumlarda da yardımcı olmalıyız. Günahlarımızda bir diğer kardeşin, kibarca ve sevgi ile uyarması çok önemlidir. Hatayı yapan kardeşte uyarı nasıl olursa olsun, alçakgönüllü bir şekilde hatasını düzeltmelidir.
Işık, kardeşlerim, karanlığı açığa vurur.

Eğer ışıksak bunu nasıl ortaya koyacağız? Ne yapmalıyız ki karanlıktan farklı olduğumuz görülsün. Parlamalıyız. Peki nasıl? Işığın meyvesi iyilik, doğruluk ve gerçekle görülür diyor ayetler.

Işıkta olduğumuzu ancak böyle bilebiliriz zaten, ışık olan meyve verir.

Ne Yapacağız:

Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Davranışlarımızda iyi, doğru ve gerçek olurken, yaşadığımız anın Tanrı’yı yüceltmek için yaşanması gerektiğini bileceğiz. Tanrı’yı yüceltmek istiyorsak gerçek bir ışık gibi yaşamalıyız, çünkü yaşam amacımız Tanrı’yı hoşnut etmektir ve Rab itaatkar bir yürekten hoşnut olur. Rab’de yeni bireyler olarak eski yaşamlarımıza sırtımızı dönmeliyiz. Işık olmak Tanrı’nın bizden istediği şeydir.

Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!

-Matta 5:16

Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

-Galatyalılar 5:22-23

Günün Sonunda:

Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, “Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürmemiz gerekiyor”, peki nasıl yapacağız bunu. Örnek; Botanik ve bahçıvanlıkta ürünün gelişmesi Tanrı’nın sağlamış olduğu doğal şeylere bağlıdır. Toprak, su, güneş; bunlar olmadığı zaman meyve de yetişmez ve gelişemez öyle değil mi? Benim bir bonsai ağacım var, bu tür ağaçları çok sevdiğimi bilen ablam yılbaşında aldı benim için. Yalnız ağaç sürekli olarak solgun duruyordu. Çok çok fazla su istiyordu. Geçen hafta toprağını değiştirmeye karar verdim ve bir baktım ki, saksının içi tamamiyle kök halinde neredeyse hiç toprak kalmamış. Yaklaşık 12-13 yaşında olan bu ağacın toprağı hiç değişmemiş. Sulanmış ancak toprak verilmemiş. Gerekli olan besinleri alamamış ve ister istemez sağlıklı değil.

Kişi eğer ışık olduğunu iddia ediyorsa o zaman gerekli olan şeyleri yapması gerekiyor. Ağaçlar sadece suyla beslenmiyorlar, ancak güneş, toprak, bakım gibi başka şeylerede ihtiyaç duyuyorlar.

Günün sonunda insanlar hep karar veren taraf oluyor ve ben ışık olmak istiyorum diyorsan, o zaman neye ihtiyacın olduğunu ve bunu nasıl yapacağını bilmelisin. Işık olmak demek doğruluk meyveleri vermek demektir. Gerekli besinlerle büyümeniz gerekiyor demektir bu da.

Tanrı Sözünü Okumak,
Tanrı ve Tanrı halkı ile kişisel bir ilişkide olmak
Günahtan uzak durmak

Yeşaya 9:2 – İsa ışıktır ve karanlıkta yaşayanlar onu gördüler.
Kendisi “Ben dünyanın ışığıyım” dedi.