Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

İNSANLARIN MÜJDE SANDIKLARI ŞEYLER

1. Tanrı bizi zengin yapmak istiyor. Bugün bazı vaizler Hristiyanlıktaki müjdenin Tanrı’nın bizi çok fazla para ve varlıkla bereketlemesi olduğunu vaaz ediyor ve tek yapmamız gereken şeyin istemek olduğunu anlatıyorlar. Ama müjde ruhsal bereketler ile ilgilidir (Efesliler 1:3); Tanrı İsa Mesih’i ölmesi ve dirilmesi için gönderdi öyle ki aklanabilelim, Tanrı ile barışabilelim ve Tanrı ile sonsuz yaşama sahip olabilelim (Romalılar 3:25-26; 6:23; 2. Korintliler 5:18-21). Daha da ötesi Kutsal Kitap Hristiyanların maddi berekete sahip olmayacağını, ama sıkıntılar çekeceğini (Elçilerin İşleri 14:22), zulüm göreceğini (2. Timoteos 3:12) ve acı çekeceğini (Romalılar 8:17) anlatıyor ta ki bir gün müthiş görkeme kavuşuncaya kadar (2. Korintliler 4:17; Romalılar 8:18).

2. Tanrı sevgidir, o zaman sorun yok. Bazı kişiler Tanrı sevgi olduğundan ötürü bizi olduğumuz gibi kabul ettiğini söylüyorlar. Ama Kutsal Kitap’ın müjdesi insanların Tanrı’nın yargısı altında olan günahlılar olarak sunuyor (Romalılar 3:23; Yuhanna 3:36) ve Tanrı’nın bu soruna olan çözümünü gösteriyor: İsa’nın çarmıhta, günahı sırtlandığı ölümü. Bu müjde insanları bir cevap vermeye çağırıyor: günahları itiraf etmeye ve kurtuluş için Mesih’e güvenmeye.

3. Doğru ve iyi bir hayat sürmeliyiz. Müjdenin, bizim iyi ve doğru yaşamlar sürerek kendimizi Tanrı’yla barıştırabileceğimizi söyleyen bir mesajı yok. Aksine, müjde bunun tam zıttını söylüyor: bizler Tanrı’yı hoşnut eden şeyi yapamayız ve asla kendimizi O’na kabul ettiremeyiz (Romalılar 8:5-8). İyi haber ise bizim kendi başımıza yapamayacağımızı İsa’nın bizim yerimize yapmış olmasıdır: İsa iyi bir yaşam sürerek ve Tanrı’nın yargısını çarmıhta üzerine alarak, tövbe edip O’na iman eden herkesin kurtuluşunu güvenceye almıştır (Romalılar 5:6-11; 8:31-34).

4. İsa toplumu değiştirmek için geldi. Bir grup kimseler İsa’nın misyonunun toplumu politik bir devrim ile değiştirip adalet getirmek olduğunu söylüyor. Ancak Kutsal Kitap bize bu dünyanın ancak İsa’nın tekrar gelişi ile birlikte yeni yeryüzü ve yeni gökyüzünü kurduğunda düzeleceğini söylüyor (2. Selanikliler 2:9-10; Vahiy 21:1-5). Müjdenin temel mesajı Mesih sayesinde Tanrı’nın yargısından kurtulmaktır, içinde bulunduğumuz çağda toplumsal bir değişim değildir.

Mark Dever

(Mark Dever’ın ‘Nine Marks of a Healthy Church’ kitabının 80 ve 90. Sayfaları arasından derlenmiştir.)