Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Hakkımızda

Amacımız

Ülkemizde Tanrı Sözü’nde olgun liderler yetiştirmek oldukça zor bir iştir. Konu ile ilgili kurumlar sayılı, akademisyenler neredeyse yok denecek kadar azdır. Bir çok kişinin iş yoğunluğu, lojistik ve finansa dair sorunlarda eklendiğinde, liderlik eğitimi tamamiyle yerel kiliseye kalır. Bu da oldukça zor bir dağa tırmanmak anlamına gelir. Ancak biz müjdenin dünyaya yayıldığını görmek istiyoruz ve yeni kiliseler kurulması için aracılık etmek konusunda tutkuluyuz. Bunun için Mesih Merkezli liderler yetiştirme konusunu ciddiye alıyoruz. Amacımız, yerel kilisenin onayı ve desteği ile, sağlıklı yerel kiliseler kurulabilmesi ve yönetilebilmesi için, ruhta olgun, teolojik olarak yeterli ve hizmet arzusuyla dolu Müjde merkezli liderler yetiştirmektir. Kiliselerin, Tanrı’nın öğrencilerini yetiştirmek için seçtiği ana araç olduğuna inanıyoruz ve bunun için kilise destekli, kilise temelli ve kilise içindeki eğitime inanıyoruz.

İnanç Açıklaması ve Farklılıklarımız

Via Christus Hizmetleri olarak, Müjde Koalisyonu İnanç Açıklamasını kabul ediyor, Reform teolojisine bağlı, Kilise temelli, Müjde Merkezli ve Misyon odaklı bir teoloji eğitimi sunuyoruz. Ayrıca bu eğitimin Tanrı bilgisinin tüm yaşam için ebedi değeri nedeniyle, sadece kapsamlı bir teolojik eğitim olmasına değil, kilise içerisinde uygulanabilir olmasınada özen gösteriyoruz. Pastör, Diyakon ve lider adaylarını sadece Tanrı bilgisi konusunda değil, pratik hizmet, iletişim becerileri, kritik düşünme, danışmanlık ve problem çözme gibi konularda da eğiterek kiliseye uzun dönemde faydalı olmaları için yetiştiriyoruz.

Kendisini Rab’bin hizmetine adamış, öğrencilerin hayatlarına destek olmak isteyen, alanında dersler veren akademisyenlerimiz, yerel fakültemiz ve danışmanlarımız aracılığıyla sağlıklı bir eğitim sunmayı arzuluyoruz. Öğrencilerimizin, Via Christus Akademi olarak Tanrı ve O’nun kutsallığı bilgisinde büyüdüklerini görmek istiyor ve onların eğitiminde bu rolü oynamayı bir ayrıcalık sayıyoruz. Size hizmet etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Lütuf ve Esenlikle.

Kerem Koç
​Via Christus Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı