Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Günah

Günahlarını hissetmeyi ve Mesih’e Kurtarıcı olarak güvenmeyi öğrenmiş bir kişi, Hristiyanlıktaki en zor ve en büyük iki dersi öğrenmiştir.
J.I. Packer

Sen Rab İsa, benim doğruluğumsun ama ben senin günahınım. Benim olanı kendi üzerine aldın ve senin olanı bana verdin. Senin olmayanı kendi üzerine aldın ve senin olanı bana verdin.
Martin Luther

İnsan, ruhsal durumu konusunda günaha düşüşle beraber dağılmış durumdadır; canın her bir parçası yerinden çıkmış gibidir. Tanrı insanı yenilerken her bir eklemi yerine yerleştirir ve olması gereken haline getirir.
Thomas Boston

İlk olarak, müjdeyi duyurmak insanlara Mesih’in onların günahları için öldüğünü cesurca bildirmeyi gerektirmektedir. Kutsal Ruh’un, bu beş sözcük vasıtasıyla en rezil insanı bile kurtarabileceğine dair herhangi bir şüphe bulunmamasına rağmen, bu hayati öneme sahip gerçeği açıklama yapmadan atlamamız gerektiğini varsaymak için Kutsal Yazılar’da herhangi bir dayanağa rastlayamayız. İnsanlar kendi günahlarını anlamadıkları müddetçe, Mesih’in ölümünün önemini de tam anlamıyla kavrayamazlar. Bu nedenle, onlara yalnızca günahın doğasını ve işledikleri günahları göstermekle yetinmemeli, aynı zamanda türü ve büyüklüğü ne olursa olsun, günaha karşı Tanrı’nın gösterdiği tepkiyi de anlatmalı ve O’nun doğru karakterini öğretmek konusunda gayret etmeliyiz. Bunu büyük bir açıklık ve tutku ile yapmalıyız, öyle ki bunu bir doktorun hastasına, hastalığının yarattığı tehlikeyi anlatarak tedavi etmeye çalışmasına benzetebiliriz. ‘‘İnsan yüreğinin işlenmesi’’diye de ifade edebileceğimiz bu esas, müjdenin vaazı için geçerli olan mutlak bir hakikati ifade eder. Musa’nın ancak Rab’bin kendi sıfatlarını açıklamasından sonra, ‘‘vakit yitirmeden eğilip tapındığını” unutmamalıyız. Aynı şekilde, Tanrı yasanın adil koşullarını Pavlus’a açıkladıktan sonra Pavlus’un günahı açığa çıktı, doğruluğu ortadan kalktı ve böylece Mesih’e iman etti.
Paul Washer

İsa’nın müjdesinde, insanlar kötü ve günahın kölesidirler. Kötü meyve veren kötü ağaçlardır. Tanrı’nın ışığından nefret ederler, çünkü kötü işlerinin açığa çıkmasından korkarlar. Yürekleri kötü düşüncelerle, adam öldürme, zina, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira ile doludur. Bunların arasındaki en yüce ahlaklı insan bile, dışı beyaz badanalı, içi kemik dolu bir mezardan ibarettir.
Paul Washer

İşleyeceğimiz hiçbir günah bizi O’nun sağladığı kurtuluşun dışına çıkaramaz, O’nun kusursuz kurbanlığı her günahı kapsar.
Tim Chester

Her günahın nedeni ayartmadır. Ayartma olmadan günah olamaz. Günahın eline düştüğünde birçok kişi günah işlediği için pişmanlık duyar ama nedeninin ayartma olduğunu anlayamaz. Günahı yenmek istiyorsanız, sizi neyin bu günaha ayarttığını düşünüp ayartılmaktan sakınmayı amaçlamalısınız. Birçok kişi günahının farkındadır ama ayartıldığının farkında değildir. Böyle kimseler günahın acı meyvesinden hoşnut değillerdir ama ayartmanın zehirli kökünden sakınmak için hiçbir önlem almaz.
John Owen

Günahı öldürmeye başlamadan önce oturup bütün zorlukların geçmesini ve tüm ayartıların kaybolmasını mı beklemeliyiz? Bu, tüm gününü nehrin kenarında durup bütün suyun akıp gitmesini bekleyerek geçiren bir akılsızın durumuna benzer. Günahı öldürmeden önce, günahtan nefret edene kadar bekleyemeyiz. İlahi lütfun bir gün ruhlarımızı güçlendireceğini umarak günah işlemeye devam edemeyiz. Günahlı arzularımıza, küçük çocuklara yaptığımız gibi bağlanamayız. Daha sonra büyüyüp güçlenecekler ve biz de onları bırakmakta isteksizlik yaşayacağız. Günahı daha ayartının en başında öldürmeliyiz.
Henry Scougal

Her kim yaşamındaki sorun yaratan şehveti tamamıyla ve kabul edilebilir bir şekilde öldürmek isterse, Tanrı’nın onu çağırdığı bütün görevlere aynı derecede gayretle itaat etmeye dikkat etmelidir. Her günahkar arzunun, görevin her savsaklamanın Tanrı için bir külfet olduğunu da bilsin. Yürek, her alanda itaat etme zorunluluğunu ihmal etmeye hazır olduğu sürece, imanın işini tam yapmasına izin vermeyen güçsüz bir can vardır. Böyle güçsüz durumdaki canın günahı öldürme işinde başarı ummaya hakkı yoktur.
John Owen

Ruh, yüreğimizin lütufla dolup taşmasına neden olur, benliğin hem köküne hem de dallarına karşı koyan ürünü üretir. Pavlus, Galatyalılar 5:19-23’te “benliğin işleriyle (ürünüyle)” “Ruh’un ürününü” karşılaştırır. Bir kimsede Ruh’un ürünü gelişirse aynı anda benlik gelişemez. Neden böyledir bu? Pavlus, “benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular” (Galatyalılar 5:17), bu nedenle ikisi aynı kimsede aynı derecede bulunmaz yanıtını verir. Titus 3:5’te dendiği gibi, Kutsal Ruh’un bu yenilemesi günahı öldürmenin başlıca yollarından biridir. Ruh gelişmemize ve lütufla dolmamıza neden olur, bunlar benliğin ve içimizdeki günah kalıntısının işlerine ters düşer, onları yok eder.
John Owen

Ruhundaki kibir ve gururu öldürmek isteyenler, hak ettikleri övgülere kulaklarını kapamalı ve bazen de başkalarının kendilerine yönelttiği yermelerden kendilerini savunmaktan geri durmalılar. İntikamcı ruhunu denetim altına almak isteyen birisi, çektiği acıları başkalarına anlatma zevkini kendisinden esirgemelidir. Eğer yürüdüğümüz yollara dikkat edip dilimizle günah işlemek istemiyorsak, kendimizi sessiz kalmaya fazlasıyla alıştırmalıyız. Bazı durumlarda, evcilleştirilemeyen o üyemizi denetim altına alana kadar susmak akıllıca bir davranıştır.
Henry Scougal

Her ne kadar doğru inançlar, iyi işler ve dini duygular Hristiyan yaşamının bir parçası olsa da, sıklıkla Hristiyan yaşamının özü olmakla karıştırılırlar. Daha da kötüsü, bu şeylere sıklıkla günah da eklenir. Günah derken, Tanrı’yı hiç önemsemeyen putperestlerin O’na karşı yaptığı saygısızlıklardan bahsetmiyorum. Daha ziyade, dini bir gayret adı altında gerçekleştirilen günahtan bahsediyorum. Kendini Hristiyan olarak adlandıran, kibirlerini ve başkalarına yönelik katı tutumlarını Tanrı için tutkulu olmak adı altında aklayan birçok kişi var.

 

Fakat gerçek Hristiyanlığın özü bambaşkadır. Ona sahip olanların düşünceleri çok daha farklı olur ve onun bütün taklitlerinden tiksinirler. Gerçek dinin, insan ruhunun Tanrı’yla birlikteliği olduğunu tecrübeyle bilirler. Tanrısal özyapı, Tanrı’nın benzerliği ruhlarında yer eder. Gerçek Hristiyanlık nedir? Elçinin dediği gibi: “Mesih’in içimizde biçimlenmesidir.” (Gal. 4:19)
Henry Scougal

Günahlarımızın maliyeti vardır. Tanrı’nın gözünde yanlış olan her eylemden vazgeçmeliyiz. Büyük küçük, aleni ya da gizli her günah bırakılmalıdır. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. (Yeşaya 1:16-17) Bunu yapmak güçtür. Günahlarımız genellikle çocuklarımız kadar tatlıdır; onları sever, kucaklar, sıkıca yapışır, zevk alırız! Mesih günahkarları kabul etmek ister ama günahkarlar günahlarına yapışırsa kabul etmeyecektir. Hakiki Hristiyan olmanın maliyeti günahlarımız olacaktır.
John Charles Ryle D. D.

Erasmus’un “özgür irade” tanımı:

 

Diyorsun ki “özgür iradeden insan iradesinin gücünü anlıyorum. Bu irade sayesinde insan, sonsuz kurtuluşa götüren öğelere kendini adayabilir ya da bunlara yüz çevirebilir.” Senin burada yaptığın, insanı iradesinden ayırmak. İnsana, iradesini yönlendirme gücü veriyorsun. Ama insanın iradesi kendisinin bir parçası değildir – ona bu seçimleri yaptıran parçasıdır. Açıkçası, insanı iradesinden ayırmak ve ona iradesinin üzerinde bir güç vermek saçmadır!

 

Bazı eski felsefecilerin öğrettiklerini seninkine yeğlerim. Kendi haline bırakılan insanın ancak hata yapacağını söylemişlerdir. İnsan, ancak lütfun yardımıyla iyi olanı seçebilir. Bu felsefeciler, insanların aşağı inerken özgür olduklarını ama yukarı çıkarken yardıma gereksindiklerini söylemişlerdir! Ama buna “özgür irade” demek gülünçtür. Bu durumda, taşın “özgür iradesinin” olduğunu söyleyebilirim, çünkü biri taşı alıp yukarı kaldırmazsa ancak aşağı düşebilir! Felsefecilerin öğrettikleri seninkinden iyidir. Senin taşın hem aşağı inmeyi hem de yukarı çıkmayı seçebilmektedir!
Martin Luther

Mesih aklanmış insanları günahtan ne manada kurtarır?

 

Aklanmış bir kişi günahın lekesinden olmasa da günahın suçluluğundan kurtarılır. Suçluluk bir kişiyi cezaya mahkum eder. Mesih aklanmış bir kişiyi günahın suçluluğundan kurtarır, borçlarına son verir. Mesih, Tanrı’nın adaletine, Pavlus’un Filimon’a dediğini der, “Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say.
Thomas Watson

İnsanları seviyorsak günahlarının içerisinde ölmenin sonuçları hakkında onları uyaracağız.
R. C. Sproul

Günah haz verebilir ama asla mutluluk getirmez.
R. C. Sproul

Günahın tadı bize daha acı geldikçe Mesih’in tadı bize daha tatlı gelir.
Thomas Watson

Bu karanlık günün olayları içerisinde kendinizi en çok kiminle özdeşleştiriyorsunuz?

 

Ben en çok, “O’nu çarmıha gerin!” diyen kızgın kalabalıkla kendimi özdeşleştiriyorum. Hepimiz böyle düşünmeliyiz. Çünkü Tanrı’nın lütfu olmasaydı hepimiz kendimizi bu durumda bulurduk ve aksini düşünürsek kendimizi aldatırız. Kutsal ve masum olan Tanrı Kuzusu’na tam bir düşmanlık ve kinle haykıran kalabalığın yanında kendinizi görmedikçe günahınızın doğasını ve derinliğini ya da çarmıhın gerekliliğini gerçekten anlayamazsınız.
C. J. Mahaney

Günahınız farkedilmediğinde kötü huylu bir rahatlama tecrübe ediyor musunuz? Düzenli bir şekilde başkalarını ayartılmalarınız ve günahlarınız hakkında bilgilendiriyor musunuz yoksa onlara dikkatle düzeltilmiş ve olduğundan güzel gösterilmiş halinizi mi sunuyorsunuz?

 

Lütfen beni yanlış anlamayın. Başkalarının gözlemleri yanılmaz demiyorum. Kendi başınıza algılayamadığınız, ruhunuzla ilgili o önemli iç görüleri Tanrı’nın, lütfuyla en yakınlarınıza bağışlayacağını bilecek kadar imanınız var mı? Tanrı’nın başkalarını kullanarak ruhunuzu ve günahınızı size göstereceğine dair imanınız var mı?
C. J. Mahaney