Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Göksel Hazine

Yaşamımızda ilk sırayı ne alıyor? Tanrı mı, para mı? İkisine birden hizmet edemeyiz. İsa bize şöyle öğretmiştir: “Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar (yaşam ihtiyaçları) da verilecektir. İsa parayı seven adamın, “göklerde hazineler biriktirmek” yerine “dünyada hazine biriktirdiğini” öğretmiştir. İsa şöyle eklemiştir: “Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacatır. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: ‘Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.'”
Dr. Gene A. Getz