Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

GERÇEK ÇOBANLIK

Aylarca her sabah, eşim ve ben, tüyleri farklı yönlere uzanan yaralı Kanada kazının yanından geçtik. Bu süre boyunca birkaç kaz sorumluluğunu bilerek yaralı kuşun yanında kaldı.

Benzer şekilde, yaralı biriyle ilgilenmek kilisenin sevgi ifade eden görevidir. Pavlus, Mesih’in bedeninde bir üye acı çektiğinde, “tüm üyelerin acı çektiğini” (1. Korintliler 12:26) öğretir. Yas tutan kişiyle ilgilenmek Mesih’in bedeninin birliğini destekler ve azizlerin paydaşlığını canlandırır. Dahası, yas tutan azizler Mesih’in hatırına merhametimizi isterler (Matta 25:40).

Bu özellikle pastörler için doğrudur. Çoban veya pastör olmaya çağrıldık (Efesliler 4:11), bu da “Tanrı’nın kilisesini beslememiz (kelimenin tam anlamıyla, ‘ona çobanlık etmemiz’)” (Elçilerin İşleri 20:28) gerektiği manasına gelir. Buna göre belirli tavırlardan kaçınmalıyız ve bunlardan farklı tavırlar yetiştirmeliyiz, sonrasında Mesih’in altında çobanlık etmeye dair aldığımız yüce çağrıyı hatırlayarak bu tavırları uygulamalıyız.

Kaçınmamız Gereken Tavırlar

İlk olarak, yas tutan insanları bir rahatsızlık olarak görmeyin. On seneden fazladır hizmet hayatındayken bana bir telefon geldi ve hayatımı değiştirdi. Telefon çaldığında doktora tezim üzerinde çalışıyordum. Telefonu cevaplarken derin bir nefes verdim ve telefonun diğer ucundaki kişi, “Sizi rahatsız mı ediyorum?” dedi. Uysalca “Rahatsızlık mı?” diye sordum. “Evet, iç çekişinizi duymadınız mı?” Hemen, yas tutan bu kişinin değil tezimin beni rahatsız ettiğini fark ettim. Telefonun ucundaki bu yas tutan kişi bu hayatta yaptığım işti, çağrımdı, gerçek hizmetimdi. Bu gerçek hizmeti rahatsız eden şey tezimdi.

Aldığım bu dersi hizmet hayatımın son on sekiz yılında asla unutmadım. Hizmet demek yas tutan, acı çeken insanlar demektir. Kiliselerimizi ve üyelerimizi sayısına veya durumuna göre düşünmemeliyiz, aksine, kiliselerimizi yaralıların ve yas tutanların geldiği ve kutsal kitapsal rehberlik ve sevgi dolu ilgi aradığı birer hastane olarak düşünmeliyiz.

İkincisi, tüm koyunlara aynı şekilde davranmayın. İyi bir çoban olarak bazı koyunların diğerlerinden daha fazla ilgiye ihtiyaç duyacağını hatırlayın. Üçüncüsü, vaaz etmek için çobanlığı terk etmeyin. Şöyle demeyin, “Ben her şeyden önce bir vaizim, dolayısıyla sürümle pek vakit geçirmeme gerek yok.” Vaaz etmek ve pastörlük yapmak hizmet hayatının vazgeçilmezleridir. Evet, ikisini de iyi bir şekilde uygulamak zordur ama bunları yapmak gereklidir. Hizmet hayatının kolay olacağını Tanrı asla vaat etmedi.

Yetiştirmemiz Gereken Tavırlar

İlk olarak, yas tutan insanları sevin. İnsanlar acı çekiyor. Acılarında onlara çobanlık etmezsek çoban sayılmayız, bu işi para için yapıyor oluruz ve kayıtsızlığımızdan dolayı tövbe etmemiz gerekir. Richard Baxter ile beraber şöyle deyin, “İnsanların canı için ve Tanrı’nın hizmeti için bir kurban olarak, her şeyimi harcayarak, tükenerek bedenimi tüketmek bana yeter.” İkincisi, pastörel hizmet için pozitif bir tavır geliştirin. Bir pastör olarak ihtiyaç halindeki birine pastörlük etmek için istekli bir hizmet tavrı yetiştirmeniz gerekir. Thomas Scott ile beraber şöyle deyin, “Bin tane canım olsaydı hepsini de isteyerek pastörel hizmette harcardım: ve o kadar oğlum olsa memnuniyetle kendilerini buna adamalarını sağlardım.”
Üçüncüsü, Mesih size çobanlık ederken siz de yas tutana çobanlık edin. Mesih’in hatırına Mesih’i taklit edin (Efesliler 5:1-2). Eğer Mesih Sürüsünü Kendi kanıyla satın aldıysa acı çeken Halkına hizmet etmek için bazı fedakarlıklar yapmayı istemeniz gerekmez mi?

Tavrın Uygulanışı

İlk olarak, kendinizi yas tutan kişiye verin. Acı çeken insanlara dikkatinizin tamamını teklif edin. Onlarlayken diğer her şeyi zihninizden çıkarın. İkincisi, Söz’e odaklanın. Ziyaretinizin merkezinde Kutsal Yazılar olsun. Kısa ve uygun bir pasajı vurguyla ve hissederek okuyun. İnsanlara Mesih’i işaret edin. Dünyanın en iyi ve kabiliyetli Hekim’inin tadını arkanızda bırakmadan ziyaretinizi tamamlamayın.

Üçüncüsü, hizmetinizi duayla yıkayın. Onlarlayken veya onlar olmadan da yas tutanlar için ciddiyetle dua edin. İyileşmeleri için ve bağlı kalmaları için dua edin. Yasın kutsallaştırılması için ve ilahi müdahale için dua edin. Yas tutan kişiyi de dua etmesi için teşvik edin. Yas tutan kişiler için dua etmenin ve onlara hizmet etmenin kendi yaslarını yatıştırmaya yardım edebileceğini onlara öğretin. Dördüncüsü, sürüyü dahil edin. Bu durumlar için ihtiyarlarınızı uyarın. Yardımı dokunabilecek başka kilise üyeleri arayın.

Yas tutan ve ölmek üzere olan kişilerin birçok korkuyla yüzleştiğini hatırlayın, dolayısıyla kurtarılmış olanlara teselli teklif edin ve kurtarılmış olmayanlara müjdeyi duyurun. Çobanlık ettiğimiz bu yas tutan kişi kurtulduğunda ve Mesih’in lütfunda ve bilgisinde büyüdüğünde pastörler olarak ne büyük bir sevinç hissederiz! (2. Petrus 3:18).

Yaptığınız işe sizi çağıran Ruh’un bir ajanısınız, O, bunu yapmanızı mümkün kılar ve sizi donatır ve yas tutan kişiyi teselli etmeniz için Sözü sayesinde sizin aracılığınızla çalışır (1. Petrus 1:12). Böyle bir onur kilise işinin zorluklarından ve meydan okuyuşlarından daha ağır basar.

Joel Beeke