Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Eylem

Bizi yaratan Tanrı bize duygular vermekle kalmamış, onları eylemlerimizin gerçek nedenleri haline de getirmiştir. Sevgi, nefret, arzu, umut, korku ya da başka bir duygu bizi etkilemezse karar vermeyiz ya da davranışta bulunmayız. Bu hem seküler hem ruhsal işler için geçerlidir. Bu nedenle, pek çok kişi Tanrı’nın Sözü’nün -Tanrı, Mesih, günah, kurtuluş, cehennem ve cennetle ilgili- son derece önemli şeyler söylediğini duyar ama bu onların tutumunda ya da davranışında hiçbir değişiklik yapmaz. Neden basittir: Duydukları onları etkilememektedir. Duygularına dokunmamaktadır. Aslında hiçbir ruhsal doğrunun, insanın duygularını harekete geçirmedikçe onun tutumunu ya da davranışını değiştirmediğini cesurca iddia ediyorum. Doğru, yüreğini etkilemedikçe şimdiye kadar hiçbir günahkar kurtuluş açlığı çekmemiş, hiçbir Hristiyan ruhsal soğukluktan uyanmamıştır. Duygular bu kadar önemlidir!
Jonathan Edwards