Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Evlilik

Tüm gerçek imanlıların itibarını görün. Onlar evlilik aracılığıyla Mesih’le birlik oldular! Burada sadece özümseme değil aynı zamanda birlik var; onlar yalnızca Mesih’e benzer değil aynı zamanda Mesih’le birler. Tüm azizler bu onura sahipler. Bir kral bir dilenciyle evlenince bu birlikten dolayı kadın, soylular sınıfına alınır ve kraliyet soyundan sayılır. Kötü insanların karanlığın prensiyle birlik oldukları gibi ve miras olarak onlara cehennemi uygun gördüğü gibi Tanrı yolunda yürüyenler de ilahi bir şekilde Krallar Kralı ve Rab’lerin Rab’bi Mesih’le birlik olmuştur. (Vahiy 19:16) Bu kutsal birlikten dolayı azizler meleklerden daha itibarlı sayılır. Mesih meleklerin Rab’bidir—kocası değil.
Thomas Watson

Sevdiğiniz ve önemsediğiniz birinin üzerine nükleer bomba gibi inen sözcükler duyarsınız ve önümüzdeki günlerde, haftalarda veya aylarda bunların radyoaktif bir etkisi olacağını bilirsiniz. Ya da belki de elbise yiyen bir güve gibi evliliği yıpratan şey söylenen küçük, acı sözcükler yığınıdır. Bunları asla “geri” alamayacağınızı bilirsiniz. İletişim sözleşmesi kayıtlarında daima kalacaklardır. Siz ve eşiniz iyileşebilirsiniz ama iyileşme bu sözcüklerden dolayı değil bu sözcüklere rağmen olacaktır.
Rob Flood

Tereddüt ediyor musun? ‘Karanlıkta Mesih’e bağlı kalmak mantıksız’ diyor musun? Bu elbette mantıksız değil. Bu, evlilikten çok daha mantıklı. Evlilikte bir erkek ve bir kadın koşulsuzca kendilerini birbirine adar. Geleceğin onlara neler getireceğini bilmezler. Ama birbirlerini severler ve birbirlerine güvenirler. Dolayısıyla, ‘o günden itibaren, iyi günde ve kötü günde, zenginlikte ve yoksullukta, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm onları ayırana dek birbirlerini seveceklerine ve birbirlerine değer vereceklerine’ söz verirler. Eğer insanlar insanlara bu şekilde güvenebiliyorsa Tanrı’nın Oğlu’na güvenemez miyiz? Kendini ilahi Mesih’e adamak en iyi ve en asil insana kendini adamaktan daha mantıklıdır. O, güvenimize asla ihanet etmez veya onu kötüye kullanmaz.
John R. W. Stott