Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Öğrenci Sorumlulukları

Derslere Katılım ve Ücret

Tüm Akademi öğrencileri kiliselerinde aktif bir şekilde hizmet eden değerli önderler yada kilise görevlileri arasından seçilmektedir. Hizmetimiz halihazırda aktif bir hizmette bulunan öğrencileri desteklemek için 3 yıllık eğitim masraflarını karşılamaktadır, ancak şüphesiz masraflar öğrenciler tarafından ödenmese de, bizim için ciddi bir finansal sorumluluktur. Bunun için tüm öğrencilerin kendilerine düşen görev ve sorumlulukları, kesinlikle çok dikkatli ve özverili bir şekilde yerine getirilmeleri beklenmektedir.

Akademi’deki Ana derslere katılım ve ders sonu sorumluluklar (ödev, sınav, okuma ve projeler) verilen tarihler arasında tamamlanması zorunludur. Çok önemli bir mazeretleri olmadığı taktirde öğrencilerin tüm derslere katılımları beklenmektedir. Bu Ana dersler, sonbahar, ilkbahar ve yaz olmak üzere, yılda toplam 3 defa 5’er gün boyunca yapılacaktır. Derslerle ilgili tam tarihler, ders tarihinin en az 2 ay öncesinden ‘Akademik Takvim’ kısmından ve What’s app grubundan açıklanacaktır.

Online Dersler

Yardımcı dersler ve Seminer’ler genel olarak internet üzerinden yapılacaktır. Çeşitli nedenlerden ötürü Ana derslere katılamayan öğrenciler, Yerel Fakültenin izni ile bazı dersleri online ders sistemimizden takip edebilirler.

Öğrenci Danışmanı

Eğitim yılının başında her öğrenci için bir danışman/mentor atanır. Eğitim programı başlamadan önce öğrenciler, ders programı ve ruhsal hayatı ile ilgili danışmanı ile iletişime geçmelidir ve yıl içerisinde, eğitim programı ve Fakülte’nin gerekli gördüğü konular hakkında en az 5 görüşme gerçekleştirmelidirler.

Öğrenci Sayfası

Tüm öğrencilerin kendi ilerlemelerini takip edebilecekleri bir öğrenci sayfası bulunacaktır. Durumları hakkındaki gerekli bilgileri oradan öğrenebileceklerdir.

Eğitim Günleri

Yüz yüze yapılan eğitimler dışındaki diğer tüm dersler, aksi bildirilmediği taktirde salı akşamları yapılır. Online derslerle ilgili tarihler öğrencilere en az 15 gün öncesinden bildirilecektir.

Ödevler

Öğrenciler, dersin eğitmeni yada Fakülte tarafından verilebilecek okuma, ezber, kitap raporu, sunum, hizmet ve sınav gibi ödevleri verilen zaman içerisinde Fakülteye ve danışmanına sunmakla yükümlüdürler.