Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Eğitim Sistemi

Akademi, 3 yıllık bir teoloji ve yaşam eğitim programıdır. Bu program yaklaşık 350 saatlik bir eğitim, 7500 sayfalık okuma ve çeşitli ödev, sınav ve kilise hizmeti sorumluklarının ardından tamamlanabilmektedir.

Programda 3 farklı öğretim düzeni bulunmaktadır.

Ana Dersler
 • Yorum Bilimi
 • Teoloji’ye Giriş I
 • Teoloji’ye Giriş II
 • Düzensel Teoloji
 • Eski Antlaşma’ya Giriş
 • Yeni Antlaşma’ya Giriş
 • Dünya Görüşleri ve İnanç Savunması
 • Pratik Teoloji ve Vaaz Bilimi
 • Teoloji ve Hristiyanlık Tarihi

Bu ana dersler konu hakkında uzman ve aktif eğitim veren akademisyenler tarafından 5 günlük yüz yüze eğitimlerle sunulur. Yaklaşık 20-25 saat süren bu çalışmaların öncesi ve sonrasında yerel fakültenin isteğine göre, öğrencilere çeşitli ödev, sınav ve kilise hizmeti sorumluluğu verilebilecektir. Toplam 9 ana ders vardır ve programın bitirilebilmesi için derslerin tamamına katılım zorunludur. Her bir dersin kredi değeri 7’dir.

Yardımcı Dersler
 • Danışmanlık
 • Ruhsal Disiplinler
 • Kilise Kurma
 • Dünya Görüşleri

gibi konuları ele alır. Yardımcı dersler, Akademi’nin fakültesi tarafından verilir. Bazen yüz yüze, bazen de online olarak yapılan bu dersler, yaklaşık olarak 8-10 saat arası sürmektedir. Eğitim öncesi ve sonrası yerel fakültenin isteğine göre, öğrencilere çeşitli ödev, sınav ve kilise hizmeti sorumluluğu verilebilecektir. Toplamda 9 yardımcı ders bulunur ve programın tamamlanabilmesi için en az 6 tanesinin tamamlanması zorunludur. Bir yardımcı dersin kredi değeri 3’dür.

Seminerler
 • Refah Müjdesi
 • Evlilik
 • Diğer Dinler
 • Korona

gibi günümüz sorun ve konularını değerlendiren eğitimlerdir. Seminerler Akademi fakültesi ve yerel pastörler tarafından verilir. Çoğunlukla online olarak yapılan seminerlerin tamamlanması zorunlu değildir, ancak programın bitirilebilmesi için gerekli olan kredilerin tamamlanabilmesi için öğrencilerin seminerlere katılımları önemli olacaktır. Seminer eğitimleri öncesi ve sonrası yerel fakültenin isteğine göre, öğrencilere çeşitli ödev, sınav ve kilise hizmeti sorumluluğu verilebilecektir. Bir seminerin kredi değeri 1’dir.

Düzenli bir çalışma ile 3 yılda tamamlanabilecek olan Akademi programında alınması gereken toplam kredi 85’dir. Bu 85 kredinin 63’ü tamamız zorunlu olan ana derslerden, 18’i ise yardımcı derslerden alınması gerekmektedir. Bu toplamda 81 krediye tekabül etmektedir. Geri kalan 4 kredi diğer yardımcı dersler yada seminerlerden toparlanabilir.