Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

Doktrin

Hristiyan için en iyisi gelecektedir… Babamız’ın zenginliği ölçülemez ve bizler tüm varlığını miras alacağız. Doktrin temelli vaaz mutlaka ikiyüzlüleri sıkar; fakat Mesih’in koyunlarını yalnızca doktrin temelli vaaz kurtaracaktır.
J.I. Packer