Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725

AİLEME NASIL ÖĞRETEBİLİRİM?

Her Hristiyan ev, ruhsal terbiyenin, sevgiyle uygulanan disiplinin, sağlıklı öğretinin ve kutsal kitapsal sevginin olduğu bir yer, Mesih’in bir okulu olmaya yöneltilmelidir. Bunu derken, Viktorya dönemindeki Hristiyan aile portresinden bahsetmiyorum; Kutsal Yazılar’ın net bir şekilde öğretilmesinden ve Reformcu gelenekten bahsediyorum. Buna rağmen, yoğun programlarımız, hazır ve nazır cihazlarımız ve yanlış yere konan önceliklerimiz sık sık evlerimizi imanlı olmayan komşularımızınkine benzer yapar. Tanrı, sonradan akla gelen bir düşünce olur. Sağlıklı öğretinin temelde olduğu ve Rab’bimiz İsa Mesih’in köşetaşı olduğu Tanrı-merkezli evler inşa ederken hatırlamamız gereken üç şey var.

İlk olarak, kendimizi yerel kilise hizmetine adamalıyız. Her Hristiyan aile, Tanrı’nın atadığı lütuf araçlarına ve Tanrı yolunda yürüyen ihtiyarların çobanlık ederek gösterdiği ilgiye ihtiyaç duyar (Elçilerin İşleri 20:28; İbraniler 13:17; 1. Timoteos 3:1-7). Görülen kilise hizmeti inanlılar ve onların çocukları için olmazsa olmazdır. İlk Hristiyan aileler “kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar” (Elçilerin İşleri 2:42). “Tanrı’nın sürüsünün çobanı” olarak adlandırılan ve hem sağlam öğretiyle yüreklendiren hem de karşı çıkanları ikna eden ihtiyarların sevgi dolu ruhsal gözetimi altındaydılar (Titus 1:9, 1. Petrus 5:2; Titus 2:1). Kilise, Hristiyan kimliklerinin merkezindeydi. Hristiyan ailelerin müjde temelli olmaları kutsal kitapsal bir kilisenin ilahi bir şekilde takdir edilmiş yapısının dışında değil içindedir. Sadık bir kilise, sağlıklı öğreti bilgisinde, anlayışında ve uygulanışında ailelerin olgunlaştığı yerdir. Bu nedenle, Hristiyan aile bireyleri yerel bir kilise topluluğuna sevinçle bağlı kalmaya ve “her insanı Mesih’te yetkinleşmiş olarak Tanrı’ya sunan” pastörlerden öğrenmeye teşvik edilir (Koloseliler 1:28-29; Efesliler 4:11-16).

İkincisi, düzenli olarak yapılan aile tapınmasına kendimizi adamalıyız. Aile tapınması, tüm aile bireylerinin ilahi söylemek, dua etmek, Kutsal Yazılar’ı ve kateşizmleri okumak için toplandığı bir zamandır. Matthew Henry şöyle der “aile içerisinde dua edenler iyi ederler; dua edip Kutsal Yazılar’ı okuyanlar daha iyi ederler; ama dua edip okuyan ve ilahi söyleyenler en iyisidir.” Aile tapınmasında Kutsal Kitap’ı açarız Kutsal Yazılar’ın açığa çıkardığı kurtuluş hikayesi ve hayati değer taşıyan Hristiyan öğretinin üzerinde düşünürüz. Westminster Kısa Kateşizmi ve Heidelberg Kateşizmi gibi Reformcu kateşizmler, yardımcı soru ve cevap şekilleriyle sağlıklı öğretiyi öğrenme ve hazmetme arayışımızda bize büyük yardımda bulunurlar.

Aile tapınmasına dair düşünceler çalışmasında on dokuzuncu yüzyıl Princeton teoloğu J. W. Alexander şöyle der “aile tapınması, doğası gereği zihni gerçeğe dikkat etmeye sevk eder ve onun en küçük dallarına aşina eder.” Evde yapılan belirli tapınma zamanları aracılığıyla, “Hristiyan aile tüm gerçeklerin aktığı çeşmeye her gün getirilir.”

Her Hristiyan evin amacı bu olmamalı mı? Her Hristiyan kocanın rolü karısına ruhsal önderlik etmek değil mi (Efesliler 5:22-27)? Her Hristiyan ebeveynin önceliği ve sorumluluğu Tanrı Sözü’nü “çocuklarına özenle öğretmek ve onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütmek değil mi (Yasa’nın Tekrarı 6:7; Efesliler 6:4)? Sevgili inanlı, “Tanrı’nın kutsal sözünün bir ebeveynin çocukları önünde her gün düzenli ve ciddi bir şekilde okunması Hristiyan hayatının en güçlü araçlarından biridir (Alexander). Aile tapınmasına adanmışlık, tüm aile bireylerine sağlıklı öğretide köklenmeleri, Rab’bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in bilgisinde ve lütfunda büyümeleri için düzenli fırsatlar sağlar (2. Petrus 3:18).

Üçüncüsü, gayrı resmi kutsal kitapsal yönerge zamanlarına adanmış olmalıyız. Sağlıklı öğreti sadece kürsüden öğretilip öğrenilmemeli aynı zamanda akşam yemeği sofrasında, arabada, spor sahasında veya parkta olduğumuz sıradan günlük aktivitelerde de öğretilip öğrenilmelidir. Musa Tanrı halkını “Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan [Tanrı Sözü’nden] söz edin” diye teşvik etti (Yasa’nın Tekrarı 6:7). Günlük aktiviteler esnasında Tanrı ve O’nun Sözü hakkında konuşmak ve gerçekleşen çeşitli koşullarda öğretinin nasıl uygulandığını düşünmek konusunda Hristiyanlar teşvik edilir. Dolayısıyla, Tanrı Sözü’nün bilgeliğini ailelerimize açıklayıp uygulayarak gelin bu fırsatları değerlendirelim.

Sevgili inanlı, yeryüzünün verimli toprağında açan bir bitki gibi bir Hristiyan aile de Kutsal Yazılar’ın sağlıklı öğretisinde çiçek açar. Gerçekten de, sağlıklı öğreti, Mesih’te sağlıklı yaşama önderlik eder. Kutsal Ruh’un işleyişiyle sağlıklı öğreti zihni aydınlatır, yüreği değiştirir, isteği kontrole alır, sevgiyi ısıtır ve ruhu besler. O, hayatın gerçeğidir. Kilisede, evde veya hayatın farklı yerlerinde sağlıklı öğretinin öğretilişi ve uygulanışından başka hiç bir şey ailelerimiz için daha önemli değildir. Bu sizin evinizde bir öncelik mi?

Jon Payne