Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725
Amacımız

Ülkemizde Tanrı Sözü’nde olgun liderler yetiştirmek oldukça zor bir iştir. Konu ile ilgili kurumlar sayılı, akademisyenler neredeyse yok denecek kadar azdır. Bir çok kişinin iş yoğunluğu, lojistik ve finansa dair sorunlarda eklendiğinde, liderlik eğitimi tamamiyle yerel kiliseye kalır. Bu da oldukça zor bir dağa tırmanmak anlamına gelir. Ancak biz müjdenin dünyaya yayıldığını görmek istiyoruz ve yeni kiliseler kurulması için aracılık etmek konusunda tutkuluyuz. Bunun için Mesih Merkezli liderler yetiştirme konusunu ciddiye alıyoruz. Amacımız, yerel kilisenin onayı ve desteği ile, sağlıklı yerel kiliseler kurulabilmesi ve yönetilebilmesi için, ruhta olgun, teolojik olarak yeterli ve hizmet arzusuyla dolu Müjde merkezli liderler yetiştirmektir. Kiliselerin, Tanrı’nın öğrencilerini yetiştirmek için seçtiği ana araç olduğuna inanıyoruz ve bunun için kilise destekli, kilise temelli ve kilise içindeki eğitime inanıyoruz.

İnanç Açıklaması ve Farklılıklarımız

Via Christus Hizmetleri olarak, Müjde Koalisyonu İnanç Açıklamasını kabul ediyor, Reform teolojisine bağlı, Kilise temelli, Müjde Merkezli ve Misyon odaklı bir teoloji eğitimi sunuyoruz. Ayrıca bu eğitimin Tanrı bilgisinin tüm yaşam için ebedi değeri nedeniyle, sadece kapsamlı bir teolojik eğitim olmasına değil, kilise içerisinde uygulanabilir olmasınada özen gösteriyoruz. Pastör, Diyakon ve lider adaylarını sadece Tanrı bilgisi konusunda değil, pratik hizmet, iletişim becerileri, kritik düşünme, danışmanlık ve problem çözme gibi konularda da eğiterek kiliseye uzun dönemde faydalı olmaları için yetiştiriyoruz.

Kendisini Rab’bin hizmetine adamış, öğrencilerin hayatlarına destek olmak isteyen, alanında dersler veren akademisyenlerimiz, yerel fakültemiz ve danışmanlarımız aracılığıyla sağlıklı bir eğitim sunmayı arzuluyoruz. Öğrencilerimizin, Via Christus Akademi olarak Tanrı ve O’nun kutsallığı bilgisinde büyüdüklerini görmek istiyor ve onların eğitiminde bu rolü oynamayı bir ayrıcalık sayıyoruz. Size hizmet etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Lütuf ve Esenlikle

Kerem Koç
​Via Christus Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı

Akademik
Takvim

İnanç
Açıklaması

Teoloji’nin hem düşünceleri hem de yüreği değiştirdiği ve pratik yaşama döndüğü bir eğitim sağlama arzusundayız..

Tanrı Söz’ünde yaşayan olgun liderler yetiştirmek için hizmet ediyoruz ve bunun için sahip olduğumuz bazı farklılıklar şöyle:

  • Teolojik olarak sağlıklı
  • Reform Soteriyolojisine sahip
  • Yerel kilise temelli ve yeni kiliseler kurma konusunda heyecanlı
  • Müjde Merkezli ve Misyon odaklı
“Akademi'nin hayatımda önemli bir yeri var. İlk andan itibaren bir çok kilise önderiyle yakın dostluklar kurdum. Aynı zamanda aldığımız eğitimler sonucunda hem iman hem de hizmet yaşantımda gözle görülür etkiler gerçekleşti.”
Hakan Yıldırım

Pastör

“Via Christus Akademi, kesinlikle Mesih merkezli ve müjde odaklı bir eğitim vermektedir. Kilisem ve ben, Via Christus Hizmetleri'nin sağladığı Akademi, yayınevi ve internet hizmetinden fazlasıyla yararlanıyoruz.”
Mesut Çiftçi

Pastör

“Akademi'nin benim için en önemli etkisi ve kazancı Kutsal Kitap'ı derin ve etkin şekilde çalışmak oldu. Çalışmalardan öğrendiklerimi hem kilisemizde hem de bir pastör olarak kişisel iman hayatımda kullanabilmek benim için en büyük kazançtır.”
Antuan Gürün

Pastör

“Açıklayıcı ve son derece sağlıklı bilgilerle donatıldık. Bu derslere her fırsatta ihtiyacımız var. Her imanlı gibi biz de her zaman taze ve doğru bilgiler giyinmeye ve Rab'bin sözünü daha derin öğrenmeye ve anlamaya muhtacız.”
Hayri Özsürekçi

Pastör